Internet Café

Khi bạn trên tàu bạn vẫn có thể kết nối được với thế giới qua Internet. Tàu của chúng tôi có kết nối wifi cho quý khách và có rất nhiều máy tính trong quầy Internet caphe gần thư viện Bảo Đại trên boong tầng 2.

Ngoài việc gửi email và xem các tin tức cập nhật nhất trên mạng, quý khách cũng có thể chơi games hoặc tìm kiếm những bức ảnh đen trắng và những bức tranh cổ, những video clips và bộ phim để hiểu hơn về vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn. Quầy Internet Café được mở suốt 24h.