Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản, thẻ hoặc tiền mặt. Chúng tôi chấp nhận thẻ Visa, American Express, Master card.

I. Đặt cọc và hoàn hủy

Thanh toán tiền đặt cọc có thể được giải quyết bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Tiền đặt cọc thường là 30% tổng giá trị booking và cần thanh toán trong vòng 3 – 7 ngày sau khi việc đặt phòng được xác nhận.

Chính sách hoàn hủy được quy định như sau:

II. Hạn thanh toán

Hạn thanh toán cuối cùng là 30 ngày trước khi khởi hành. Các khoản thanh toán này sẽ được thanh toán tại văn phòng của chúng tôi hoặc được gửi trực tuyến ít nhất 60 ngày trước ngày khởi hành đối với booking theo đoàn và 07 ngày trước ngày khởi hành đối với khách lẻ. Nếu việc đặt phòng được thực hiện trong vòng 60 ngày trước ngày khởi hành đối với đoàn lớn và trong vòng 07 ngày trước ngày khởi hành đối với khách lẻ, yêu cầu thanh toán đầy đủ tại thời điểm đặt phòng. Nếu đến hạn mà chưa được thanh toán, Emperor Du thuyền có quyền hủy đặt phòng và tính phí hủy.

Trừ khi có thỏa thuận khác của nhà cung cấp, việc thanh toán của khách hàng sẽ được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Tất cả các giao dịch thẻ tín dụng được tiến hành mà không tính phí ngân hàng.

Trong trường hợp các cơ sở tín dụng chưa thỏa thuận được với khách hàng/agent, việc thanh toán có thể thực hiện thông qua swift hoặc chuyển tiền bằng điện (telegraphic transfer) tới tài khoản của nhà cung cấp. Bất kỳ khoản phí ngân hàng nào được ngân hàng gửi liên quan đến chuyển khoản cho Người bán phải được Khách hàng / Đại lý thanh toán.

Khoảnh thanh toán sẽ được giải quyết thông qua tài khoản ngân hàng của chúng tôi ít nhất 30 ngày trước khi khởi hành.

Đặt Tour Ngay